Wonen en relevante wetgeving

Print Friendly, PDF & Email

Wonen en relevante wetgeving deel 1

Op het gebied van wonen zijn er meerdere relevante ontwikkelingen te signaleren.
Zo zijn er gemeenten waar een zogenaamde levensloopbestendige wijk gerealiseerd wordt of al gerealiseerd is.

De woningen in de wijk zijn al voorbereid op bewoning door ouderen met loophulpmiddelen en / of kunnen ze kunnen met betrekkelijk simpele aanpassingen (nog) beter bewoonbaar gemaakt worden. In dit kader wil ik ingaan op enkele richtlijnen voor het ontwerpen van levensloopbestendige woningen.
Er bestaan daarvoor meerdere wettelijke eisen:

A de woning moet rolstoel – bezoekbaar zijn: hierbij moeten woonkamer en toilet per rolstoel bereikbaar zijn.

B de woning moet loophulpmiddel – aanpasbaar zijn: hierbij moet een slaapkamer op de begane grond realiseerbaar zijn of op de eerste verdieping bereikbaar met een stoeltjeslift.

C de woning moet scootmobiel – aanpasbaar zijn: d.w.z. dat bij de entree een parkeerplek voor de scootmobiel aan te leggen is.

D de woning dient voorbereid te zijn op bewoners die zowel een rolstoel als een scootmobiel gebruiken en die extra zorg (hulp) krijgen waarbij een tillift gebruikt wordt.

E wanneer de primaire leefruimtes (woonkamer, toilet, slaapkamer) in de woning op hetzelfde niveau liggen (b. v. appartementen) dienen die rolstoel – aanpasbaar te zijn.
(wordt vervolgd)

Jan de Lange

You cannot copy content of this page