Services KBO Woerden

Het KBO afdeling Woerden heeft een aantal services die speciaal aan en door haar eigen leden worden aangeboden zoals:

 • U kunt dicht bij huis deelnemen aan een groot aantal activiteiten die door commissies worden georganiseerd. Deelnemen? Kijkt u eens bij de activiteiten of er iets van uw gading bij is.
  Maar er zijn ook andere services waar u als lid gebruik van kunt maken. Hieronder ziet u al de mogelijkheden die u, bij een lidmaatschap van het KBO-Woerden, ter beschikking staan:

De KBO Woerden heeft een Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) die voor de leden in actie kan komen.

Een VOA is iemand die de ouderen adviseert en wegwijs maakt in de warboel van regeltjes en mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn voor:

 • het verkrijgen van zorg;
 • advies betrekking tot wonen of het aanpassen daarvan;
 • inzicht in uw administratie of
 • het onderhouden van sociale contacten.

Heeft u problemen met de zorgvoorzieningen van de gemeente of van andere instellingen of wilt u eens vertrouwelijk met iemand praten?

Neem dan gerust contact met hem op. Hij kent de weg naar bijvoorbeeld de loketten van de gemeente en kan u helpen, indien u daar gebruik van wilt/moet maken.

Vrijwillige Ouderen Adviseur: Jos Meijer

Telefoon: 0348-413201

Wilt u hem een e-mail berichtje sturen: vul dan het formulier in dat u onder aan de pagina vindt als u deze link volgt!

IB Aanslag! Wie helpt mij bij mijn (onze) aanslag? Dit is een veel gehoorde vraag van onze leden.

Heel fijn is het dan dat er bij uw afdeling vrijwillige belastinginvulhulpen (HUBA’s) zijn.

Zij hebben via de Belastingdienst een gedegen opleiding gehad en worden elk jaar ook weer bijgeschoold. Dit om u zo goed mogelijk bij te staan bij het invullen van uw belastingformulieren.

Wilt u hulp bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting (IB)?

Meld u dan aan! Lees de voorwaarden en de andere mogelijkheden verder op deze pagina!

In Woerden zijn een aantal HUBA’s beschikbaar. Als u aan de voorwaarden voldoet en u wilt hun hulp aanvragen: bel dan een van de onderstaande vrijwilligers.

Jos Meijer

Fiscalist en HUBA
Telefoon 0348-413201

Henk Rombout

HUBA
Telefoon 0348-420873

De heer M. van de Graaf

HUBA (namens de PCOB)
Telefoon 0348-498782
 • Het lidmaatschap van een ouderenbond is gewenst. De Belastingservice is in oorsprong bestemd voor leden van de ouderenbonden KBO en PCOB. Mensen die lid willen worden om van deze service gebruik te kunnen maken, worden ook geholpen.
 • Leeftijd- en inkomensgrens. De Belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt: voor een alleenstaande € 35.000,– en voor gehuwden/samenwonenden € 55.000,–.
 • Leden met eenvoudige aangiften. De eenvoudige aangifte omvat in beginsel de elementen uit Box I, zoals AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen, eigen huis, specifieke zorgkosten en giften. In voorkomende gevallen mogen gegevens zoals bank- en girorekeningen en gegevens die onomstotelijk vaststaan uit Box III (overzichten van effectenrekeningen) ook in de aangifte worden betrokken.
 • Uitgesloten voor de eenvoudige aangifte is: De gegevens bestemd voor Box II.

De HUBA vraagt een kleine bijdrage: U betaalt voor de hulp een maximale vergoeding van € 12,00 per adres, als bijdrage in de reis-, porto- en/of printkosten, gevraagd. Dit wordt contant met de HUBA afgerekend.

U kunt erop vertrouwen dat de belastinginvulhulp vertrouwelijk omgaat met de informatie die u verstrekt. Wanneer u gebruik maakt van de belastinginvulhulp is het praktisch wanneer u alle benodigde documenten klaar heeft liggen (zie de informatie hieronder)

Maak gerust een afspraak met één van de belastinginvulhulpen (HUBA’s) maar doe dat wel op tijd.De belastinginvulhulp dient gebruik te maken van een door u te ontvangen Activeringscode. Deze wordt, op uw verzoek, door de HUBA aangevraagd. Vanaf februari kunt u dit, via hem of haar, aanvragen.

De Belastingdienst stuurt u de activeringscode per brief toe. Heeft u in voorgaande jaren al van deze service gebruik gemaakt dan krijgt u de machtiging automatisch toegestuurd.

Zodra u de machtigingscode heeft ontvangen meldt u dat aan uw HUBA. Doe dit snel want de machtigingscode is maar 8 weken geldig.

Gooi dus deze brief niet weg. De belastinginvulhulp gebruikt bij het behandelen van uw aangifte de aan u verstrekte activeringscode.

Opmerking: De belastinginvulhulpen verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting via een beveiligde verbinding rechtstreeks in een aangifteprogramma van de Belastingdienst. Zij kunnen uw aangifte alleen doen met behulp van de activeringscode die u van de Belastingdienst heeft ontvangen. Bewaar deze goed: de belastinginvulhulp zal om deze code vragen.

In geen geval maakt hij of zij gebruik van uw DigiD-code.
LET OP! Geef NOOIT uw DiGiD aan iemand anders. Vraagt iemand om uw DiGiD, bel dan uw HUBA voor advies!


Hulp bij aangifte kan een tijdrovende zaak zijn. Om hem (en uzelf) tijd te besparen is het gewenst dat u, voorgaand aan een huisbezoek, uw financiële gegevens ordent. Daarbij gaat het met name om bewijsstukken van het betreffende jaar :

 • Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars;
 • De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum van het vorige jaar en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker;
 • Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag;
 • De jaaropgaven van uw bankrekeningen;
 • Rekeningen van specifieke zorgkosten, voorafgaand aan het lopende jaar;
 • Bewijsstukken van gedane giften;
 • Brief van de Belastingdienst met de activeringscode.

De informatie voor de leden bestaat uit diverse onderdelen: lees hier onder voor de verschillende mogelijkheden.

NIEUWSBRIEF
Als lid van de KBO Woerden krijgt u, tegelijk met de nieuwsbrief, het ledenmagazine dat trouw, door de leden van de werkgroep ‘bezorgers‘, bij u wordt bezorgd. In de nieuwsbrief kunt u lezen wat het bestuur bezig houdt en hoe het er in de vereniging aan toegaat.

Vaak zit er bij de nieuwsbrief ook een aanmeldingsformulier waarmee u zich kunt opgeven voor een evenement (bijvoorbeeld: een reisje of de vakantieweek).


Ledenmagazine KBO-PCOB
Als bezoeker van deze website krijgt u inmiddels een aardig idee over wie de (Unie) KBO is en waar wij voor staan. Wij zetten ons graag in voor uw belangen en bieden u direct, of indirect, onze diensten aan.

Graag wil ik u ook vertellen over het verenigingsblad ‘Magazine’. Dit is een blad dat wordt uitgegeven door de KBO-PCOB en verschijnt 10x per jaar. Het blad staat voor wie wij zijn:

Het ‘Magazine KBO-PCOB’ is voor alle KBO en PCOB leden en vervangt de welbekende ‘Nestor’. Het is:

 • actief;
 • veelzijdig;
 • kleurrijk en
 • met een brede blik op de samenleving.

Het leven van een 50-plusser hoeft namelijk niet achter de geraniums te eindigen. De meeste mensen zijn tot op late leeftijd bijzonder actief. Of het nou gaat om reizen, het onderhouden van sociale contacten, studeren, dagjes weg met kleinkinderen of het doen van vrijwilligerswerk. De diversiteit aan verschillende interesses en manieren van leven ziet u terug in ons ‘Magazine’!

Het ‘Magazine’ is dan ook gevuld met leuke, interessante, verrassende en actuele onderwerpen.

Klik op deze link en u wordt naar de site van de Unie KBO-PCOB geleid waar u als lid van onze vereniging, via uw computer of op een Apple- of Android-tablet, digitaal door het ledenmagazine kunt bladeren.

Verschijningsdatums ‘Magazine’:

MaandNummerVerschijningsdag
Februari226 januari
Maart323 februari
April423 maart
Mei520 april
Juni625 mei
Juli/Augustus7/829 juni
September924 augustus
Oktober1028 september
November1126 oktober
December/Januari 202212/130 november

Al de informatie die u op onze website heeft gelezen is digitaal! U ziet, ook de KBO Woerden gaat met zijn tijd mee. Zo heeft zij dus een eigen website met digitale informatie waarin al het nieuws voor, over en van activiteiten worden verwerkt maar biedt zij aan haar leden ook de mogelijkheid om zelf berichten te plaatsen of te becommentariëren. Dat is dus, in tegenstelling tot de papieren wereld, een snelle (2 richtingen) berichtenverkeer.

Het wordt inderdaad steeds ‘normaler’ dat informatie digitaal wordt aangeboden of dat er op digitale wijze, wordt gecommuniceerd. Vooralsnog heeft het nog niet echt nadelen als u nog niet toetreed tot de ‘digitale wereld’. Maar:
Het kan veel voordelen hebben! Zeker als u op termijn ook gebruik gaat maken van een computer, laptop of smartphone. Zo is er het voordeel van een snelle communicatie maar ook een kostenreductie voor de vereniging speelt een rol.

Een ander voorbeeld is dat u met een eigen mededeling of bericht, via deze website, snel veel mensen kunt bereiken en zo ook nieuwe sociale contacten kunt vinden.
Om zo’n bericht te plaatsen dient u wel over ten minste een e-mail adres te beschikken. Door middel van dit e-mail adres kunt u berichten van de KBO Woerden ontvangen maar ook zelf berichten sturen of een maatje zoeken of een artikel ter ruiling of verkoop aanbieden.

Het bestuur van de KBO Woerden roept u dan ook op om uw eens te kijken of dit voor u wellicht interessant is en, indien u al een e-mail adres heeft, dit aan de KBO bekend te maken. U kunt dan de nieuwsbrief en/of het Ledenmagazine KBO-PCOB nu al digitaal lezen.


De website van het KBO afdeling Woerden is een site die gemaakt is voor en door de leden van de vereniging.

Dat wil dus zeggen dat hij ook van u is! Dus reageer als u iets wilt opmerken of als u iets wilt delen, bijvoorbeeld:

 • Er is iets dat u leest of weet en voor de leden van onze KBO interessant is;
 • Het kan ook zijn dat u een leuke hobby heeft waarover u wel het een en ander te melden heeft;
 • Of het kan zijn dat u tijdens de evenementen, die door de commissies zijn georganiseerd, iets heeft beleefd dat u met uw medeleden wilt delen.

Aarzel in die gevallen dus niet om dit aan de webmaster Henk te melden.

Hij zal zorgen dat uw verhaal of bericht op de site geplaatst wordt zodat we met elkaar een levendige interessante website gaan bouwen.

Zijn email adres is: webmaster.kbowoerden@gmail.com.

KEUREN VANAF 75 JAAR

Als KBO-lid krijgt u, via uw collectieve zorgverzekering van het Zilveren Kruis, korting op uw rijbewijskeuring.

Uw rijbewijs moet elke tien jaar worden vernieuwd; vanaf 65 jaar is deze termijn korter. De overheid heeft namelijk bepaald dat bestuurders vanaf 75 jaar minimaal elke vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan om het rijbewijs te kunnen vernieuwen.

Er zijn een paar spelregels:

 • Regel het op tijd (in verband met wachtlijsten!);
 • U heeft een Eigen Verklaring nodig, u kunt deze kopen bij veel gemeenten, bij een rijschool of via www.cbr.nl (met DigiD)
 • Tot uw 75e is, op het moment dat uw rijbewijs verloopt, een medische keuring niet noodzakelijk. Daarna is een verklaring nodig van een arts (bij voorkeur een andere arts dan uw huisarts);
 • Bent u tussen de 65 tot 70 jaar? Dan is uw rijbewijs geldig tot uw 75e;
 • Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig;
 • Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Kijk voor uitgebreide informatie op: www.cbr.nl (rijgeschiktheid/rijbewijs op hogere leeftijd).

KBO lid en verzekerd bij Zilveren Kruis maakt u als KBO-lid per 1 januari 2017 gebruik van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis, inclusief een aanvullende verzekering? Dan krijgt u bij (her)keuring voor uw rijbewijs een vergoeding van 35 euro. Dat is mooi meegenomen! Klik hier voor meer informatie!

Opmerking: U moet wel naar een (door de KBO-) geselecteerde keuringsarts. Informeer bij het maken van een afspraak of u inderdaad recht heeft op de korting bij deze arts of kijk op de website van de provinciale KBO.

Als u niet naar één van de artsen, die op de website van de Unie KBO, genoemd worden wilt is er ook een mogelijkheid om de keuringsarts in Woerden te bezoeken. U krijgt dan geen korting maar de reistijd is ook veel minder.

Dokter: E.J. Krijt, Zorgpassage Hofpoort Ziekenhuis,

Adres: Polanerbaan 2, Postcode: 3447 GN, Woerden

Telefoon: 06 248 23350

Website: www.krijtmedischekeuringen.nl

E-mail: keuring@xs4all.nl

Maar kijkt u vooral ook eens op de site van de Unie KBO waarop u kunt zien welke belangen de Unie KBO voor u behartigt.

You cannot copy content of this page