Nieuwsbrief 09 2016

Print Friendly, PDF & Email
Nieuwsbrief voor leden

Jaargang 19 nr. 9,  december 2016
Secretariaat: Warmoeshof 3,3441 EP, Woerden
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z’n geheel downloaden of printen klik dan nieuwsbrief-09-2016.
[fruitful_sep]

Van het bestuur

kerst 2016Het bestuur van de KBO afdeling Woerden wenst al haar leden en hun familieleden een Zalig en Gezegend Kerstfeest toe en voor het nieuwe jaar veel geluk, gezondheid en voorspoed.
Tevens nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn op onze Kerstviering die gehouden zal worden op donderdag 15 december a.s. in het parochiecentrum “De Dam”, Wilhelminaweg te Woerden. Deze middag zal mede verzorgd worden door het bij ons bekende koor 5Beaufort.

 

Helaas mogen wij, in het kader van de brandveiligheid, maximaal 75 leden welkom heten.

De Dam laat meer mensen niet toe. Andere opties en locaties waren helaas niet mogelijk. We hebben er daarom voor gekozen dat u zich vooraf telefonisch aanmeld bij Gini Slingerland, telefoon 0348-415534. Zij zit op 10 december vanaf 09:00 uur gereed om uw aanmelding te noteren. De eerste 75 aanmelders hebben geluk. De bellers daarna, komen op een wachtlijst.

dvd-bookletkopie

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Wel en Wee”]Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid de heer J. Willems, overleden op 5 oktober. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Wij verwelkomen twee nieuwe leden, de dames Buma-Boone en Standaar Geelen. Welkom bij onze vereniging. [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

  • 13 december: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
  • 15 december: Kerstviering met 5Beaufort Locatie De Dam;
  • 22 december: 4de ronde klaverjascompetitie, locatie Parochiezaal;
  • 10 januari: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534 ;
  • 12 januari Presentatie fysio en ???? Locatie De Dam.

Kijk voor alle activiteiten eens in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Verslag Algemene Ledenvergadering”]

  1. De contributienota voor het jaar 2017 is en wordt inmiddels verstuurd . Zoals in de Algemene Ledenvergadering afgesproken, is de contributie niet verhoogd en blijft € 24,– per lid per jaar.
    Het IBAN rekeningnummer van KBO Afdeling Woerden is: NL22INGB0009434135.
  2. Van onze secretaris hebben we in de Algemene ledenvergadering van 10 november afscheid genomen. Hij is gestopt met de bestuursfunctie en is door de Unie KBO onderscheiden met de zilveren speld voor zijn verdiensten voor de KBO en in het bijzonder de afdeling Woerden. Trudy Kroon is aangesteld als nieuwe secretaris. wij wensen haar veel succes toe.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Bowlen”] Ons lid Trudy Kroon, organiseert sinds een paar jaar vanaf september tot en met april iedere laatste donderdagmiddag van de maand een middagje bowlen in het bowlingcentrum Houttuinlaan 1 (bij het station).
Tot nu toe zijn we gemiddeld met 15 mensen maar er kan natuurlijk altijd nog meer bij.
Het zijn hele gezellige middagen.
Dus als er KBO leden zijn die hier belangstelling voor hebben dan kunnen ze contact opnemen via e-mail: trudykroon@hetnet.nl of telefonisch 0348-420754.
We bowlen van half drie tot half vijf.
De kosten voor de baanhuur bedragen rond de vijf euro per persoon.
Zijn er mensen die belangstelling hebben, neem dan even contact op met Trudy via bovengenoemd email adres of telefoonnummer.
[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Nestorpublicatiedagen”]

De Nestor verschijnt 10 keer per jaar.

In 2017 is dat op of omstreeks:17 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni, 15 augustus, 26 september, 24 oktober en 12 december.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”wat hebben wij voor u gelezen”]

KBO-PCOB, KNMP en EPHOR waarschuwen het ministerie van Volksgezondheid voor de mogelijk desastreuze gevolgen van het schrappen van vitamine D3 + calcium uit het basispakket.
In een brief roepen deze organisaties minister Schippers op de vergoeding voor osteoporose patiënten in stand te houden.
Voortijdig overlijden van kwetsbare ouderen met botontkalking gaat toenemen als het plan van minister Schippers doorgaat. Dat stelt klinisch farmacoloog prof. dr. Koos Brouwers van het Expertise Centrum voor Farmacotherapie bij Ouderen (EPHOR). Hij baseert zich op recent Amerikaans onderzoek in Medscape naar de verhoogde sterfte door patiënten de combinatie -kalktablet, vitamine D en bisfosfonaat- te onthouden. Uit het onderzoek bleek de sterftekans onder ouderen met 40% toe te nemen als de osteoporose medicatie niet wordt ingenomen.
Het Zorginstituut Nederland adviseert binnenkort de minister van Volksgezondheid om uitgerekend de middelen tegen botontkalking uit het basispakket te schrappen.
Nederland telt ruim 1 miljoen patiënten met botontkalking. Ouderen lopen meer kans op een botbreuk omdat ouderdom een risicofactor is voor vallen. Medicatie is een wezenlijk onderdeel van botbreukpreventie, stelt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB.
Ouderenorganisatie KBO-PCOB vindt het voorstel van het kabinet om stervenshulp te reguleren voor ouderen die hun leven voltooid achten, onnodig en ongewenst.
Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Wij zijn onaangenaam verrast door dit voorstel van de ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (Justitie), die hiermee het rapport van de door hen ingestelde commissie van deskundigen volledig naast zich neer leggen. Daarbij is een eventuele leeftijdsgrens waarop stervenshulp mogelijk zou moeten worden, volstrekt arbitrair.”
Vanderkaa: “Bij ‘voltooid leven’ denkt iedereen aan mondige en autonome ouderen. Uit onderzoek blijkt echter dat het in veel gevallen juist veel eenzame en kwetsbare ouderen zijn die hun leven voltooid achten, bijvoorbeeld omdat ze zich tot last voelen. Ook horen wij geregeld van onze leden dat ze zich zorgen maken of er wel goede zorg zal zijn als ze die nodig hebben. Stervenshulp voor deze mensen, hoe goed geregeld ook, is het verkeerde antwoord op een veel dieper liggend probleem. Namelijk het beeld dat we met elkaar hebben – en daarmee sommige ouderen van zichzelf – van oud zijn en ouder worden, wat nu eenmaal met het krijgen van gebreken gepaard gaat. Ik ben de laatste die dat wil bagatelliseren, maar een soepele dood mogelijk maken is wel een heel schraal antwoord. Er is een herwaardering nodig van de laatste levensfase, die ook als je oud en kwetsbaar bent, nog heel waardevol kan zijn. Daarbij kan de overheid barmhartigheid tonen door goede zorg te garanderen, in het bijzonder in de laatste fase van het leven. Daar is nog een wereld te winnen.”

Namens het bestuur.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Vrijwilligers gezocht”]

De Webmaster zoekt:

We zijn bijna zover: Binnenkort gaat onze nieuwe website de lucht in!
Wat gaat u daarvan merken? In elk geval blijft de website op www.kbowoerden.nl te zien. Als u straks dit adres intypt zult u zien dat de opmaak en menustructuur duidelijk is veranderd.
De activiteitenkalender is overzichtelijker, de opmaak is moderner en er komt meer informatie op de website te staan. Bovendien wordt het mogelijk om, als lid, op geplaatste artikelen te reageren of zelf een artikel te schrijven en te publiceren. Zo wordt de website dus niet alleen als informatie gebruikt maar kunt u ook zelf invloed op de inhoud uitoefenen.
Omdat deze mogelijkheid, maar ook de toekomstige uitbreiding van mogelijkheden, de webmaster meer tijd zal gaan kosten, zoeken wij iemand die affiniteit heeft met computers en een back-up en ondersteuning voor Henk wil zijn.
Vindt u het leuk om, als vrijwilliger, voor de vereniging iets te doen en bent u handig met computers of wilt u dat wel beter onder de knie krijgen: Meld u dan aan bij het bestuur.

Belastinginvulhulp (HUBA)

Voor het belastingproject van de ouderenorganisaties, zijn we op zoek naar leden van deze bonden die voor andere leden de belastingaangiftes en eventueel aanvragen dan wel wijzigen van zorg- en huurtoeslag willen verzorgen. Het project is een samenwerkingsverband van KBO, PCOB en ANBO. Denkt u dat dit een geschikte tijdsbesteding voor u is, neem dan s.v.p. contact op met de penningmeester van het KBO
Jos Meijer, telefoon 0348-413201[/fruitful_tab] [/fruitful_tabs]

You cannot copy content of this page