Nieuwsbrief 07 2016

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief voor de KBO leden
Jaargang 19 nr. 7; Nestor, september 2016
Secretariaat: Oudelandseweg 3
Telefoon 412267 of j.a.vanroon@versatel.nl
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z’n geheel downloaden of printen klik dan nieuwsbrief-07-2016.
[fruitful_sep]

Van het bestuur

De eerste vergadering van het nieuwe seizoen is achter de rug. Volgende maand is de Algemene Ledenvergadering van de provinciale KBO. Het bestuur is uw vertegenwoordiger daar. Er ligt een voorstel omde afdracht van onze afdeling aan de provincie en de Unie KBO met circa € 0,30 per lid te verhogen naar € 14,26. We zullen zien of we dat zullen kunnen voorkomen.

Graag willen we u ook wijzen op de bijeenkomst in De Dam van 13 oktober a.s.
Frits van Oostrom verzorgt dan een presentatie over boerderijen in en om Woerden. Wilt u een introducee meenemen, ook deze is van harte welkom.

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Wel en Wee”] Helaas hebben we in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van twee leden die overleden zijn.
Het betreft de heer G.T.A. Brandsen en de heer P.A.M. Verheul.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

 • 22 september: Start klaverjascompetitie 2016/2017, locatie Parochiezaal;
 • 11 oktober: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
 • 13 oktober: Lezing over boerderijen in en rond  Woerden, door Frits van Oostrom,  Locatie De Dam;
 • 27 oktober: 2de ronde klaverjascompetitie, locatie Parochiezaal;
 • 8 november: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
 • 10 november: Algemene Ledenvergadering Locatie De Dam

Kijk voor alle activiteiten eens in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Bowlen”] Ons lid Trudy Kroon, organiseert sinds een paar jaar vanaf september tot en met april iedere laatste vrijdagmiddag van de maand een middagje bowlen in het bowlingcentrum Houttuinlaan 1 (bij het station).
Tot nu toe zijn we gemiddeld met 15 mensen maar er kan natuurlijk altijd nog meer bij.
Het zijn hele gezellige middagen.
Dus als er KBO leden zijn die hier belangstelling voor hebben dan kunnen ze contact opnemen via e-mail: trudykroon@hetnet.nl of telefonisch 0348-420754.
We bowlen van half drie tot half vijf.
De kosten voor de baanhuur bedragen rond de vijf euro per persoon.
Zijn er mensen die belangstelling hebben, neem dan even contact op met Trudy via bovengenoemd email adres of telefoonnummer.
[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Klaverjascompetitie”] Een nieuw seizoen, een nieuw geluid. Op 22 september is de nieuwe competitie gestart. Er wordt gestreden om de punten maar niet met het mes op tafel. Voor ieder die van klaverjassen houdt een leuke maandelijkse bijeenkomst in de parochiezaal. Er wordt gespeeld volgens de Rotterdamse spelregels. Volg de competitie en bekijk de uitslagen.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”De reiscommissie”]Bron: Borduurmuseum 2016

De dertigste dagtocht werd voor u op donderdag 15 september georganiseerd. Wie heeft een leuk verslag dat op deze website geplaatst kan worden.

 

[fruitful_sep]

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Vrijwilligers gezocht”]Voor het belastingproject van de ouderenorganisaties, zijn we op zoek naar leden van deze bonden die voor andere leden de belastingaangiftes en eventueel aanvragen dan wel wijzigen van zorg- en huurtoeslag willen verzorgen. Het project is een samenwerkingsverband van KBO, PCOB en ANBO. Denkt u dat dit een geschikte tijdsbesteding voor u is, neem dan s.v.p. contact op met de penningmeester van het KBO
Jos Meijer, telefoon 0348-413201[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Wat hebben we voor u gelezen”]

 1. Ouderen juichen niet mee over koopkracht-plusje
  Een klein plusje, dat is wat ouderen na acht jaar koopkrachtdaling hooguit krijgen. Nibud deed onderzoek in opdracht van ouderenorganisaties KBO-PCOB, NVOG, KNVG en NOOM. Senioren geloven niet zomaar in echt koopkrachtherstel tijdens een verkiezingsjaar. Daarvoor is de kloof met werkenden te groot geworden. Reparatie is hard nodig.
  Concreet vragen de ouderenorganisaties aan het zittende en het toekomstige kabinet: dicht de kloof in koopkrachtontwikkeling tussen gepensioneerden en werkenden. En compenseer mensen die zwaarder geraakt worden door een stapeling van hoge zorgkosten, woonlasten, korten pensioenen en fiscale maatregelen.
 2. Wijkverpleegkundige poetst? Hoogwaardige zorg thuis ver weg
  Hulpbehoevende ouderen thuis krijgen vaak geen huishoudelijke hulp, terwijl hun mantelzorgers overbelast zijn. Zestig procent van de wijkverpleegkundigen doet daarom wel eens huishoudelijke klussen. “Onwenselijk”, zo oordeelt de Unie KBO. Hiermee zijn we verder weg dan ooit van de HBO+ opgeleide wijkverpleegkundigen die ouderen thuis nodig hebben.
  Het is opnieuw een teken dat gemeenten onnodig streng bezuinigen op huishoudelijke hulp. “Als een wijkverpleegkundige de ‘indicatie huishoudelijke hulp’ afgeeft bij een cliënt, dan moet een gemeente dat opvolgen. Dat wijkverpleegkundigen aangeven soms een was of afwas te doen, geeft aan dat dit niet altijd gebeurt”, aldus Manon Vanderkaa.
  Doordat ouderen steeds langer thuis wonen en niet altijd voldoende mantelzorg hebben, is de spilfunctie van de wijkverpleegkundige steeds belangrijker. We pleiten er al veel langer voor dat wijkverpleegkundigen minstens HBO-geschoold zijn, vanwege de complexe problematiek van kwetsbare ouderen thuis. Manon Vanderkaa: “Maar door de huidige wijkverpleegkundigen als poetshulp in te zetten, raken we steeds verder af van de zorg thuis die kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers verdienen.”
 3. Groot succes! Blauwe envelop blijft
  blauwe-envelopGroot succes voor mensen die de gang naar digitale communicatie niet kunnen maken. Als zij dit bij de Belastingdienst aangeven ontvangen zij automatisch berichten van de Belastingdienst in de bekende, blauwe envelop. Een regeling die voor onbepaalde tijd geldt.
  De Tweede Kamer heeft dit kort voor het zomerreces eindelijk beklonken en komt hiermee tegemoet aan de zorgen van de KBO, Anbo en PCOB over de plannen om alle communicatie met de fiscus te digitaliseren. ‘Hier hebben we samen met veel gedupeerden hard voor gestreden, het is een stap in de goede richting’, aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. ‘De ruim 4.000 reacties die de actie ‘Dag Blauwe envelop’ heeft opgeleverd hebben gehoor gevonden. Met dit vangnet blijft het voor burgers mogelijk zelfredzaam te blijven.’
  [/fruitful_tab]
  [/fruitful_tabs]

Namens het bestuur.

You cannot copy content of this page