Nieuwsbrief 06 2018

Print Friendly, PDF & Email
Nieuwsbrief voor leden

Jaargang 21 nr. 06, juli 2018
Secretariaat: Trudy Kroon,
Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden
Website: www.kbowoerden.nl
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief downloaden? Klik dan hier.

Van het bestuur

We zouden graag liggen te puffen in de schaduw, voeten in een teiltje met water en ijskoud water in de buurt om de dorst te lessen. Wie zegt dat je naar Frankrijk moet voor de zon? Een deel van onze leden gaat komende week op vakantie naar Vledder. Het bestuur wenst u een bijzonder prettige week toe in  Drenthe.


[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”][fruitful_tab title=”Wel en Wee”]

Het ‘Wee’:
Helaas is op 29 mei mevrouw Hoppenbrouwer Giezeman overleden. Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het ‘Wel’:
Er is deze maand geen ‘Wel’ te melden.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

  • 23 t/m 30 juni: Vakantieweek in Vledder, De Reiscommissie.
  • 10 juli: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
  • 26 juli: Zomerklaverjassen, Locatie Parochiezaal;
  • 11 sept. Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
  • 12 sept. Najaarsdagtocht: De reiscommissie;
  • 13 sept. Optreden van Decolores, Locatie: De Dam

Bijeenkomsten in De Dam starten om 14:00 uur en zijn om circa 16:00 uur afgelopen.
Het kaarten in de parochiezaal van de Bonaventurakerk in Woerden start om 13:30 uur.

Kijk voor alle activiteiten ook in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Wandelen met Gini”]Het was dinsdag 12 juni heerlijk weer om te wandelen. De start was om 10 uur bij de Plint.

In de Jan Steenstraat werd eerst een kijkje genomen bij de 39 woningen die gasvrij zijn gemaakt. Daarna ging het richting de Zegveldse Uitweg om met het zelf te bedienen pondje op de ’s-Gravensloot aan te komen.

Genietend van de mooie omgeving liepen wij naar het zwembad waar wij buiten koffie konden drinken. Voor de terugweg kozen wij voor een korte wandeling door het Brediusbos om even na 12 uur weer bij de Plint te zijn.

Op 10 juli is de volgende wandeling.

Loopt u ook een keertje mee!?[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Reiscommissie”]

Bij deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de Najaarstocht_2018 12 september 2018.

De reis gaat naar de gladiolen-teler en schrijver Jos en zijn vrouw Dycke van “Boer zoekt Vrouw”? Voor u de gelegenheid om kennis te maken met het leven op de boerderij.

 

Naast de dagtocht die de afdelingen Woerden en Kamerik gezamenlijk organiseren, zijn er meerdere afdelingen die iets van dagtochten organiseren, bijvoorbeeld IJsselstein.
Deze afdeling organiseert samen met reisorganisatie Historizon een dagtocht naar de Joodse wijk in Antwerpen. De kosten voor deze dagtocht bedraagt € 75 per persoon.

Nadere informatie is beschikbaar bij de secretaris van de KBO afdeling IJsselstein. De servicelijn van deze afdeling is 06/81128901. Aanmelden kan ook digitaal via
https://fd2.formdesk.com/kboijsselstein/dagtochtantwerpen
[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Zomerjassen 2018″]

Op 24 mei was de eerste bijeenkomst van het zomerklaverjassen. Er waren 21 deelnemers, dus iedere speelronde moest er iemand stilzitten. Niet leuk misschien maar je krijgt wel 1500 punten. Speel je wel dan behaal je wel eens minder punten.
Wil Sengers werd 1e met 5438 punten, 2e Riek van Vliet met 5130 punten en 3e Kees van de Waaij met 5019 punten. Leo van de Waaij kreeg de poedelprijs, hij had 3641 punten.

Op 26 juli en 23 augustus – kaarten wij weer, maar dan is het geen
competitie, alleen prijsjes voor die middag. We kaarten op zijn Rotterdams !!

Ieder lid is van harte welkom.[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Van de Unie KBO-PCOB”]De agenda van de ledenraad van dinsdag 19 juni stond opnieuw voor een belangrijk deel in het teken van de toekomst van KBO-PCOB. Het vervolgadvies van de stuurgroep” KBO-PCOB vernieuwt” werd besproken.
Het vervolgadvies van de stuurgroep stond 19 juni op de agenda van de ledenraad. De stuurgroep stelde voor om de brede consultatie in de vereniging voort te zetten en het vervolgadvies in september met afdelingsbesturen van KBO en PCOB en andere belangstellenden te bespreken. Vervolgens zou de ledenraad in oktober een voorgenomen besluit kunnen nemen.
Tijdens de bespreking van dit vervolgadvies bleek de ledenraad o.a. behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de ondersteuningsnetwerken. De ledenraad onderstreepte de noodzaak dat de ondersteuningsnetwerken over een duidelijke taakbeschrijving, mandaat en budget beschikken.
Voorafgaand aan de ledenraadsvergadering hadden drie provinciale KBO-bonden hun standpunt per brief kenbaar gemaakt. Mede op grond van deze brieven bleek in de ledenraad onvoldoende draagvlak te zijn om het vervolgadvies op de voorgestelde wijze in september in het land te bespreken.
Dit heeft het bestuur van de KB0-PCOB ertoe gebracht zich nu eerst nader te beraden over wat een goede vervolgstap kan zijn in het proces op weg naar een toekomstbestendige vereniging.

Uw Bestuur

[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]U kunt dit overzicht ook bekijken en/of printen door het op uw prikbord plakken.

You cannot copy content of this page