Nieuwsbrief 05 2017

Print Friendly, PDF & Email
Nieuwsbrief voor leden

Jaargang 20 nr. 5, mei 2017
Secretariaat: Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z'n geheel downloaden of printen? Klik op Nieuwsbrief 05 2017 
Van het bestuur
Dat de samenvoeging op landelijk niveau van KBO en PCOB ook consequenties zou hebben voor het voortbestaan van de Nestor en het blad Perspectief van de PCOB, is u al eerder meegedeeld.

Zij zullen namelijk worden samengevoegd tot één magazine. Op landelijk niveau is lang en breed nagedacht over de vraag welke naam dat magazine dan zou moeten hebben. Na een lange periode van nadenken en vele alternatieven is er dan nu een besluit, het magazine gaat heten:

WijSr

In augustus komt het nieuwe magazine voor het eerst uit. Ook wij zijn zeer benieuwd hoe het er zal gaan uitzien.

De ijsheiligen zijn inmiddels voorbij, dus we stevenen nu af op de zomer. Laten we hopen dat het een heerlijke zomer gaat worden.
Voor hen die al binnenkort met vakantie gaan: veel plezier en geniet ervan.

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”][fruitful_tab title=”Wel en Wee”]

Het ‘Wee’: Helaas is op 23 april jl. ons lid Kees van Es overleden. Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het ‘Wel’: Wij verwelkomen drie nieuwe leden:

de dames Boersen en Streefland en de heer Eijsman.

Welkom bij onze vereniging en we hopen en vertrouwen erop dat u zich snel bij ons thuis zult voelen. [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

    • 13 juni Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
    • 22 juni Zomerklaverjassen Parochiezaal;
    • 24 juni t/m 1 juli Vakantieweek in Hotel het Landhuis in Oldenzaal.

Op verzoek van De Dam hebben wij de kerstviering van 14 december verplaatst naar 21 december. Wilt u dit aanpassen in uw agenda?

Wij hebben ook 5 Beaufort bereid gevonden om deze middag muzikaal te ondersteunen.

 

 

 

[fruitful_sep]Kijk voor alle activiteiten eens in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Van de reiscommissie”]

Op 10 mei was de dagtocht naar het Oranjemuseum in Diepenheim. Uiteraard werd tegen 10 uur de koffie met gebak genuttigd waarna om circa 10:30 uur de reis werd vervolgd naar de bestemming in Diepenheim. Na het bezoek aan het museum, werd in de buurt van Diepenheim de lunch gebruikt en vervolgens ging de reis naar Zutphen. Hier werd iedereen de mogelijkheid geboden om op eigen gelegenheid de Hanzestad te verkennen.

De terugreis ging via Nieuwegein waar in een voormalig klooster het diner werd geserveerd. Om circa 20:15 uur werden de eerste deelnemers uit Woerden op de plek van vertrek afgeleverd.

[fruitful_sep][/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Wat hebben we voor u gelezen”]
KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO voor KBO-leden en andere geïnteresseerden (zie het bericht elders op deze site)
Hier een greep uit het nieuws: u kunt meer lezen op: www.kbo.nl
Wilt u reageren op de artikelen? Graag! U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Eigen betalingen in de zorg
Door de kosten voor het eigen risico plus talrijke eigen betalingen in de zorg, ontstaat steeds meer zorgmijding.

KBO-PCOB krijgt hierover verontrustende signalen van ouderen en is erg bezorgd. Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over hoge betalingen en zorgmijding.

Over de relatie tussen eigen betalingen en zorgmijding wordt steeds meer bekend. Zo blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO dat 10% van de Nederlanders om financiële redenen zorg mijdt. KBO-PCOB herkent dit.

We horen van onze leden dat ze soms niet naar de huisarts gaan of hun medicijnen niet ophalen bij de apotheker, uit angst om doorgestuurd te worden naar het ziekenhuis tegen hoge kosten. Ook weten we dat senioren afzien van verpleeghuiszorg thuis omdat de eigen bijdrage te hoog is. Daarnaast vertellen ouderen ons dat ze niet meer naar de tandarts gaan en dat ze geen tandartsverzekering hebben vanwege de hoge kosten.

Oplossingen
KBO-PCOB stelt daarom deze drie oplossingen voor aan de Tweede Kamer:
  1. Forse verlaging eigen risico en onderzoek naar inkomensafhankelijk eigen
  2. risico.Maximum aan eigen betalingen in de zorg en stapeling van zorgkosten.
  3. Mondzorg in de basisverzekering voor alle leeftijden.

De nieuwe regering en Tweede Kamer beslist of voor deze oplossingen wordt gekozen.
We houden het voor u in de gaten.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Wilt u uw vrije tijd aan de KBO Woerden ten dienste stellen? Het bestuur zoekt:”]

Het bestuur zoekt vrijwilligers / leden die het bestuur komen versterken.

Maar niet alleen voor een bestuursfunctie worden vrijwilligers gezocht! Ook op andere gebieden kan de KBO Woerden versterking gebruiken:

Een bericht van de webmaster:

De website steeds belangrijker in de communicatie tussen leden en bestuur. Zo wordt het, op termijn, mogelijk om als lid op geplaatste artikelen te reageren of zelf een artikel te schrijven en direct te publiceren. Op deze manier wordt de website dus niet alleen als informatie gebruikt maar kunt u ook zelf invloed op de inhoud uitoefenen.
Omdat deze mogelijkheid de webmaster meer tijd zal gaan kosten, zoeken wij iemand die affiniteit heeft met computers en een back-up en ondersteuning voor Henk wil zijn.
Vindt u het leuk om voor de vereniging iets te doen en bent u handig met computers of wilt u dat wel beter onder de knie krijgen: Meld u dan aan bij het bestuur.

Belastinginvulhulp (HUBA)

De periode voor het invullen van de belasting ligt dan wel zo’n beetje achter ons maar we kijken nu al weer vooruit: Voor het belastingproject van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, en ANBO zijn we op zoek naar leden van deze bonden die voor andere leden de belastingaangiftes en eventueel aanvragen dan wel wijzigen van zorg- en huurtoeslag willen verzorgen. Heeft u affiniteit met belastingperikelen en denkt u dat dit een geschikte tijdsbesteding voor u is, neem dan s.v.p. contact op met de penningmeester van het KBO Jos Meijer, telefoon 0348-413201[/fruitful_tab] [/fruitful_tabs]

You cannot copy content of this page