Nieuwsbrief 05 2016

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief voor de KBO leden
Jaargang 19 nr. 5; Nestor, juni/juli 2016
Secretariaat: Oudelandseweg 3
Telefoon 412267 of j.a.vanroon@versatel.nl
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z’n geheel downloaden of printen klik dan Nieuwsbrief 05 2016.
[fruitful_sep] Van het bestuur

De vakantiedrukte is nu echt begonnen en, zoals al eerder vermeld, staan er ook weinig bestuurlijke activiteiten op het programma.
Bij een van onze bijeenkomsten meldde ik u dat in samenwerking met de PCOB, onze zusterorganisatie, de fietsersbond is benaderd om voorlichting te geven over fietsen voor/met ouderen.

Op donderdagmiddag 15 september a.s. wil de PCOB, samen met ons, dat organiseren.

Op een later tijdstip kan er bij voldoende belangstelling ook een praktische oefening worden georganiseerd.

Wij vinden het als bestuur een prima initiatief en zeker ook in uw eigen belang. Onderzoek heeft uitgewezen dat fietsongevallen bij ouderen toch relatief veel voorkomen.
Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Nadere informatie volgt later.
Een fijne zomer toegewenst.

Het Bestuur [fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Wel en Wee”]Het wee:
Helaas hebben we, door overlijden, in de afgelopen twee maanden afscheid moeten nemen van:

 • mevrouw Gunnewegh-Otte;
 • de heer Houdijk;
 • mevrouw Martens-van Rooijen;
 • mevrouw Van der Plas-van Stijn en
 • mevrouw Van Riet-van Rossum.

Wij wensen de nabestaanden en familie veel sterkte toe.

Het wel:
We mogen ook een aantal nieuwe leden begroeten:

 • Mevrouw van Maarseveen;
 • de heer Valent;
 • mevrouw Van Vliet-Zwambag en
 • uit Harmelen de heer Mulder en mevrouw Sijmons.

Welkom bij onze vereniging. Begin oktober organiseert het bestuur een bijeenkomst voor alle nieuwe leden waar we onder het genot van een hapje en een drankje kennis met elkaar kunnen maken. Uiteraard zijn jullie van harte welkom bij alle tussenliggende activiteiten.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Van de reiscommissie”]De vakantieweek naar Valkenburg, die door de reiscommissie is georganiseerd, is inmiddels weer achter de rug.

We gaan ervan uit dat het, zoals gebruikelijk, een feestweek is geweest.

Het bestuur nodigt deelnemers aan de vakantieweek uit hun verhalen en foto’s met ons te delen. Dat kan door een kleine schriftelijke bijdrage in de eerstvolgende nieuwsbrief. U kunt uw bijdrage mailen naar: penningmeester.kbowoerden@gmail.com.

Ook kunt u via de website onze leden deelgenoot maken van uw belevenissen.

Stuur uw informatie naar onze webmaster Henk Rombout en hij zal zorgen dat het op de website wordt geplaatst. Het mailadres van Henk is: webmaster.kbowoerden@gmail.com.
Maakt u wel wat foto’s? Dan kunnen die op de website worden geplaatst.

Bekijk de foto’s en lees het verslag van deze leuke vakantiereis! klik hier![/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Klaverjassen”] Klaverjascompetitie
De uitslag van de klaverjascompetitie 2015/2016 is als volgt:.

 1. Wim v/d Burg werd 1e met 29.062 punten;
 2. Bep Streng werd 2e met 28.611 punten en
 3. Corrie Looman werd 3e met 28.565 punten.

De poedelprijs was voor Riet Laan met 25.442 punten.

We zijn gestart met het klaverjassen in de zomertijd.
De volgende data zijn:

 • 28 juli en
 • 25 augustus.
  Ieder lid, die van klaverjassen op zijn Rotterdams houdt, is welkom om 13.15 uur in de parochiezaal.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Voor u gelezen”] KBO Nieuws

KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO voor KBO-leden en andere geïnteresseerden.
Dit is een greep uit het nieuws: u kunt meer lezen op: www.kbo.nl
Wilt u reageren op de artikelen? Graag! U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Houd 75-plusser aangehaakt bij samenleving

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders zijn niet online, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Dit onderstreept eerder onderzoek van de KBO over internetgebruik onder senioren.

Directeur Manon Vanderkaa: “Afhankelijkheid en isolement kunnen het gevolg zijn. De KBO helpt 75-plussers aanhaken bij de digitale samenleving.”

In totaal hebben ruim 1 miljoen senioren nog geen internet. De helft gaat ook niet meer online. Terwijl communicatie met de overheid, belastingaangifte en bankzaken daardoor steeds moeilijker worden. Met alle gevolgen van dien.

Vangnet

De Unie KBO pleit daarom al langer voor een gedegen vangnet. Ook zonder internet moet dienstverlening toegankelijk blijven. Er is betere ondersteuning nodig voor de senioren zonder internet die wél digitaal willen. Manon Vanderkaa: “Er zijn veel redenen waardoor mensen niet meer online gaan. Het is vaak ingewikkeld, te duur, men is bang om fouten te maken of er is gebrek aan vertrouwen. Vaak weten mensen ook niet waar ze kunnen aankloppen voor hulp of advies.”
De groep zonder internet wordt langzaam kleiner.

Van de senioren die nu al op internet zitten, gaat 80% dagelijks online. De 600.000 senioren die niet meer online gaan zijn gemiddeld 81 jaar en twee derde daarvan is vrouw. De helft van senioren zonder internet overweegt alsnog zich het internet eigen te maken.

De KBO biedt op verschillende manieren hulp.
Op een laagdrempelige manier kunnen KBO-leden kennismaken met de tablet, met hulp van een tabletcoach.

Interesse? Meldt u aan bij uw bestuur! [/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]

You cannot copy content of this page