Nieuwsbrief 03 2019

Print Friendly, PDF & Email

Van het bestuur

Even voorstellen……
In de ALV van 14 maart jl. ben ik benoemd tot voorzitter van de KBO Woerden. Voor de leden die niet bij de vergadering aanwezig konden zijn wil ik me even voorstellen. Ik ben Jan de Lange, 71 jaar, getrouwd met Ine.

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Vervolg: van het bestuur 1″] Samen hebben we 3 volwassen dochters. Ik ben woonachtig in de gemeente Woerden; in de kern Harmelen. In mijn werkzame leven was ik docent en basisschooldirecteur. In totaal heb ik 41 jaar in het onderwijs gewerkt. Daarnaast ben ik actief geweest als bestuurder van meerdere organisaties op het gebied van sport en educatie.Ongeveer een half jaar heb ik mogen meekijken en meepraten in de KBO -keuken. In die tijd heb ik een redelijk beeld gekregen van wat de KBO voor senioren betekent. Het is – met een beetje fantasie- te vergelijken met klittenband. Mensen zoeken elkaar op (ze klitten) om samen gezellige dingen te doen of om informatie te krijgen. Mocht er specifieke hulp (b. v. belastingaangifte of verwijzing naar een hulpinstantie) nodig zijn, dan is er ook een deskundige beschikbaar die uitkomst kan bieden.
Er zijn dingen die veranderen en die blijven. Een voorbeeld van de laatste categorie is het klittenband. Toen we heel jong waren en we worstelden met lastige knopen, veters en ritsen, bood klittenband uitkomst. Op school kon je zelfs een diploma knopen, ritsen en strikken halen! In een latere fase zijn we aan het werk en druk met van alles en nog wat. Dan is klittenband een handige oplossing voor mensen met haast. Nu zijn we allemaal niet meer piepjong, maar ook nog niet stokoud. Knopen, ritsen en veters bezorgen – net als lang geleden – sommigen van ons weer extra moeite. En zo zijn we weer terug bij dat onontbeerlijke klittenband.
Het bestuur probeert deze gezellige club mensen bij elkaar te houden door een gevarieerd programma aan te bieden; van kwis tot lezing, van wandelen tot klaverjassen, van dagtocht tot vakantieweek en van viering tot bingo.
Als voorzitter ga ik aan de slag om samen met de overige bestuursleden voor de leden een interessant, creatief en informatief programma te bieden. Dat programma biedt ieder van ons voldoende keuzemogelijkheden om te “klitten” en zodoende een goede band met elkaar op te bouwen of te onderhouden.
Met vriendelijke groet, Jan de Lange
Uw nieuwe voorzitter. [/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Activiteitenagenda 2″]

  • 09 april: Wandelen met Gini Slingerland, Startpunt in overleg;
  • 11 april: Presentatie reizen naar Noorwegen, Locatie: De Dam;
  • 25 april: Kaarten 8ste ronde, Locatie: Parochiezaal;
  • 01 mei: Voorjaarsdagtocht naar “de Paling” in de Drunense Duinen;
  • 02 mei: Kaarten, prijsuitreiking, Locatie: Parochiezaal.

De presentaties in De Dam beginnen om 14:00 uur.

Het kaarten in de Parochiezaal start om 13:30 uur.

Wandelen met Gini in overleg, bel 0348-415534.
[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Wel en Wee 2″]We mogen mevrouw A. van der Doe en de heer J. Macha als nieuwe leden verwelkomen bij onze vereniging. Hartelijk welkom.

Helaas is op 4 maart j.l. mevrouw H. Hellen-Bakker overleden.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Onze sponsor 3″]Hoera: We hebben een sponsor gevonden. Dit bedrijf, Ametista Uitvaartbegeleiding te Woerden, betaalt de kosten van het drukwerk van onze nieuwsbrief.

‘Als je afscheid nemen moet …..’,

Ametista Uitvaartbegeleiding te Woerden is telefonisch dag & nacht bereikbaar: telefoon 0348-498129.

Kijk ook eens op hun website www.ametista.nl. [/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Van de ex voorzitter”]Op 14 maart, tijdens de Algemene Ledenvergadering, heb ik na 8 jaar voorzitterschap, mijn functie overgedragen aan mijn opvolger, de heer Jan de Lange. Ik kijk terug op een leuke periode en heb altijd met plezier deze functie vervuld.
Leiding geven aan onze vereniging kun je niet alleen. Ik dank daarom dan ook al mijn bestuursleden, oud bestuursleden en vrijwilligers voor hun inzet. Ik wens mijn opvolger en zijn bestuur heel veel succes toe de komende jaren.
Een jaarprogramma maken zoals we dat als bestuur elk jaar doen, is een intensieve klus. Dat kost veel tijd, energie en overleg.
Daarom dan ook dank aan u allen die regelmatig de maandelijkse bijeenkomsten in de Dam bezocht hebben. Het was altijd weer fijn te horen als u genoten had van een voordracht, zang et cetera.
Ik hoop dan ook dat u in de toekomst ook in groten getale blijft komen naar de maandelijkse bijeenkomsten.
Ik dank u allen voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop u nog vaak te mogen ontmoeten bij maandelijkse bijeenkomsten.

Frank Hoefsloot[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Van de ex-penningmeester”]Tegen de tijd dat jullie dit lezen heb ik op de algemene ledenvergadering van 14 maart al afscheid genomen als penningmeester van de KBO afdeling Woerden.
In 2006 ben ik begonnen in een vereniging die toen ca.120 leden telde. Voor een penningmeester altijd belangrijk hoe staat de vereniging er financieel voor.
Dat was toen goed en is nog steeds goed. In 13 jaar tijd zijn we gegroeid naar 275 leden.
De grote groei is gekomen in combinatie met Zilverenkruis Achmea. De leden krijgen korting bij de zorgkostenverzekering. De zogenaamde collectiviteitskorting.
Met plezier kijk ik terug op de collegiale en vriendschappelijke wijze waarop wij als bestuur hebben samengewerkt. Dit alles om de leden dat te bieden wat ze graag willen.
Hopelijk zijn we daarin geslaagd.
Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld.

Jos Meijer[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Uitreiking 13 jaar speldje KBO”] Zie voor de tekst het bericht: ‘Bestuurswijzigingen en afscheid

Zilveren speld voor de penningmeester
De voorzittershamer wordt overgedragen
Het afscheid nemende bestuur

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Bestuur en Commissies 3″]

BestuurCommissies
Voorzitter- Jan de LangeWebmaster- Henk Rombout
Vice-Voorzitter- Gretha SijmonsReiscommissie- Gretha Sijmons
Penningmeester- ?? VacatureReiscommissie- Nel Adolfs
Secretariaat- Trudy KroonWandeling/Kaarten- Gini Slingerland
Bestuurslid- Gini SlingerlandLedenadministratie- André Agterberg
Nieuwsbrief redactie- Joke van Aarst
Verspreiding Magazine- Riet van Rijn
[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]

Nummer 3 – april 2019
Jaargang 22


Wilt u de nieuwsbrief downloaden? Klik dan hier.


Inhoud

Van het bestuur 1
Activiteitenagenda 2
Wel en Wee 2
Onze sponsor 3
Bestuur en commissies 3


Activiteitenagenda

09 april: Wandelen
11 april: Noorwegen reis
25 april: Kaarten
01 mei: Voorjaarsdagtocht
02 mei: Kaarten


Adresgegevens

Secretariaat: Trudy Kroon
Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden
Telefoon.: 0348 420754
Mailadres:
secretariaat.kbowoerden@gmail.com
Website: www.kbowoerden.nl
IBAN rekening nr.:
NL2 INGB 0009434135
tnv.: KBO Woerden


Onze sponsor

 

 

You cannot copy content of this page