Nieuwsbrief 03 2016

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief voor de KBO leden
Jaargang 19 nr. 3; Nestor, maart 2016
Secretariaat: Oudelandseweg 3
Telefoon 412267 of j.a.vanroon@versatel.nl
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z’n geheel downloaden of printen klik dan Nieuwsbrief 03 2016.
[fruitful_sep] Van het bestuur

Inmiddels is de Algemene Ledenvergadering weer achter de rug. Deze werd op 10 maart jl. gehouden en het bestuur was zeer tevreden over de grote opkomst. Fijn dat zovelen belangstelling hebben getoond. We hebben nog eens kennis kunnen nemen van alle activiteiten die in het afgelopen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden. Bovendien heeft het bestuur verantwoording kunnen afleggen over het gevoerde beleid.

We kunnen ons als bestuur en vereniging ook verheugen over een nieuw bestuurslid en wel een tweede secretaris. Ons nieuwe lid Trudy Kroon zal deze taak op zich nemen.

Op 14 april hebben we weer een bijeenkomst in De Dam met als onderwerp: Leven in Spanje in de Gelal Vallei. Tot ziens op 14 april: Hasta Luego.

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Wel en Wee”]

Het worden er teveel om op te noemen. Met ingang van het nieuwe jaar hebben zich 20 leden aangemeld bij de KBO Afdeling Woerden. Dit betekent een behoorlijke sprong voorwaarts wat het aantal leden betreft. Enerzijds heeft dat te maken met de onrust bij de ANBO, anderzijds met de collectiviteit van de zorgkostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea. Allen van harte welkom.[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

 • 24 maart Klaverjascompetitie 2015-2016 Locatie parochiehuis;
 • 12 april Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini tel: 0348- 415534;
 • 14 april Presentatie over leven in Spanje door Willem Vriend in De Dam;
 • 28 april Klaverjascompetitie 2015-2016 Locatie parochiehuis;
 • 10 mei Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini tel: 0348- 415534;
 • 11 mei Voorjaarsdagtocht De Reiscommissie;
 • 19 mei Prijsuitreiking Klaverjassen Locatie parochiehuis.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Belangenbehartiging”]

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is geschreven, kunnen er vanaf begin maart belasting-aangiftes worden verzorgd. De inlevertermijn bij de belastingdienst is verruimd tot 1 mei 2015. De vrijwilligers die opgeleid zijn door de Belastingdienst staan voor u klaar. Wilt u ook hulp bij uw belastingaangifte? Bel dan naar de servicetelefoon van de Unie KBO: 0900-0401437 (€ 0,10 per minuut), elke werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur. Kijk op de website of neem contact op met iemand van het bestuur. [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Wat we voor u hebben gelezen”]

 1. KBO vergroot brandveiligheid senioren
  De KBO is in beeld rond brandveiligheid! Directeur Manon Vander kaa nam deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over brandveiligheid van seniorenwoningen. RTV Utrecht besteedde uitgebreid aandacht aan dit onderwerp en interviewde zowel Manon Vanderkaa als veiligheidsvoorlichter Frans Brinkman.
 2. Eigen bijdragen zorg rijzen de pan uit
  De KBO krijgt steeds meer voorbeelden binnen van zorgcliënten die heel forse rekeningen krijgen voor dagbesteding, huishoudelijke hulp en hulp bij het douchen. Verbeteringen zijn snel nodig, zo laten we de politiek weten.
 3. Problemen op komst voor digitale senior
  Bijna driekwart van de senioren die nu online zijn, verwacht problemen door de toenemende digitale dienstverlening.Ouderen achter de PCDit blijkt uit KBO-onderzoek onder 1.350 Nederlandse senioren. Directeur Manon Vanderkaa: “Het overheidsbeleid is dus niet reëel, een vangnet blijft nodig.”Uit ons onderzoek blijkt dat zelfs ouderen met internet serieuze problemen verwachten. 72% van de digivaardige senioren verwacht in moeilijkheden te komen als diensten alleen nog maar via internet en e-mail aangeboden worden. Dit komt bovenop de 1,2 miljoen internet loze senioren uit eerder onderzoek van de KBO.
 4. Ruim 3.500 meldingen over verdwijnen blauwe envelop
  Bij het Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ zijn al ruim 3.500 meldingen binnengekomen. Aanleiding was de mededeling van de Belastingdienst dat alle post digitaal verstuurd wordt.
  Wiebes de blauwe envelopSindsdien is de staatssecretaris ons tegemoet gekomen, maar we blijven strijden voor een vangnet en een volwaardig alternatief.Het grote aantal meldingen is een duidelijk signaal van senioren dat niet te negeren valt. Zij zijn overdonderd en maken zich zorgen over de snelheid van de digitalisering. De melders verwachten problemen als het contact met de overheid alleen nog maar via internet en e-mail verloopt. Zij voelen zich buitenspel gezet of afhankelijk gemaakt van anderen (die digitaal handig zijn).De samenwerkende seniorenorganisaties KBO, PCOB en ANBO benadrukken niet tegen digitalisering te zijn. Zij hameren wél op goede alternatieven, zodat er een vangnet is voor alle mensen die (nog) niet of verminderd digitaal vaardig zijn.

[/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]

 

 

 

 

You cannot copy content of this page