Nieuwsbrief 02 2020

Print Friendly, PDF & Email
Van de Bestuurstafel:
Het bestuur heeft op 10 februari vergaderd.
De belangrijkste onderwerpen waren:
1. Overzicht financiën: De penningmeester heeft een overzicht gegeven van de lusten en de lasten van de vereniging:

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Van den bestuurstafel: vervolg”]

We hebben kunnen constateren dat we er goed voor staan.
2. Communicatiebeleid: Het door de voorzitter voorgelegde verbeterplan voor tijdig en helder communiceren (Wie? Wat? Wanneer? Aan wie?) is besproken en aangenomen.
3. Reiscommissie: De voorjaarsreis is aan de orde geweest.
4. Presentatie 13/02: Alle afspraken zijn nog even nagelopen.
5. Presentaties 2021: Er is afgesproken elke bestuurs-vergadering in 2020 alvast 1 presentatie af te handelen en vast te leggen.
6. Vrijwilligersmiddag: Onze vrijwilligers worden uitgenodigd voor een high tea.
7. Versturen rouwkaarten: Als de vereniging een rouwkaart ontvangt of als een bestuurslid op een andere manier op de hoogte wordt gebracht, zal er namens de vereniging een kaart verstuurd worden.
M.v.g.
Voorzitter Jan de Lange

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Belastingaangifte 2019″] Ook voor deze belastingaangifte zijn de vrijwilligers van de KBO en PCOB weer actief.
De cliënten die voor de aangifte van 2018 een machtigingscode hebben ontvangen, krijgen automatisch een nieuwe code per post toegestuurd.
Geef deze code zo spoedig mogelijk door aan de belastinginvulhulp die voor u de IB aangifte 2019 gaat verzorgen.
De volgende belastinginvulhulpen zijn beschikbaar:
A. van Baalen Tel: 0348-421312
M. v.d. Graaf Tel: 0348-498782 (Namens de PCOB)
J. Meijer Tel: 0348-413201
H. Rombout Tel: 0348-420873

Voorwaarden om van de hulp gebruik te kunnen maken zijn:
1. Lidmaatschap van KBO of PCOB;
2. Inkomensgrens van maximaal € 35.000 voor een alleen-staande of € 55.000 voor gehuwden/samenwonenden.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Neem eens een kijkje op de Website”] Beste leden, hebt u al eens de Website: www.kbowoerden.nl van de vereniging bekeken. Het is zeker de moeite waard.[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Verjaardag- en huwelijkskaarten”]

 • Verjaardagskaarten: Omwille van de financiële situatie is er besloten m.i.v. 0 1 /01/2020 alleen bij zogenaamde “kroonjaren” een felicitatiekaart te sturen. Dat wil zeggen als iemand 75, 85 of 90 jaar wordt.
 • Huwelijksverjaardagen: Om dezelfde reden zal er m.i.v. 1 /1/2020 alleen bij zogenaamde “kroonjubilea” voor een attentie worden gezorgd. Dat wil zeggen in geval van een 50-, 55-, 60-, 65 jarig huwelijk. Weet u of dat het geval is, geef het dan door aan het bestuur zodat er voor een attentie gezorgd kan worden.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Wel en Wee”]

Het Wel: Wees welkom bij onze vereniging van KBO:

 • Dhr. en Mevr. Miltenburg uit Harmelen,
 • Dhr. Glissenaar uit Woerden,
 • Mevr. Vermeij uit Woerden en
 • Dhr. en Mevr. van den Bogaard uit Woerden

Het Wee: Overleden:
Mevr. M. Knobbe en Mevr. A.J. Spruit –Streng uit Woerden. We wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Adreswijziging: Mevr. J. van Dijk-Kooijman van Woerden naar Harmelen. Veel woongenot op uw nieuwe plek.

Opzeggingen: Bedankt voor het jarenlange lidmaatschap.

 • Mevr. van Rossum,
 • Dhr. Petrus,
 • Dhr. van Drie en
 • Mevr. en Dhr. van Es-Lobe.

André Agterberg
[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

 • Dinsdag 10 maart: wandelen met Gini;
 • Donderdag 12 maart: Algemene Leden Vergadering in de Dam met na afloop de Bingo;
 • Donderdag 26 maart: Kaarten competitie 2019 – 2020
 • Donderdag 09 april: Presentatie over Toon Hermans  door Walter van Geffen.

Het kaarten in de Parochiezaal start om 13:30 uur
Bijeenkomsten in de Dam starten om 14:00 uur
Gini Slingerland telefoon 0348-415534

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Mijn tochten naar de Santiago de Compostella”]Daar ging het over op de donderdagmiddag 13 febr.- 2020. De plaats ligt in het noord westelijke deel van Spanje. Dhr. W. Griffioen heeft ons meegenomen in zijn verhaal. Een zeer bevlogen man en een ervaren pelgrim, die de weg te voet heeft afgelegd. De Sint Jacob Schelp was ook een leidraad in zijn verhaal, geweldig.
Gretha Sijmons
(de Sint Jacob Schelp komt van het genootschap van Sint Jacob) Zie voor een uitgebreider verslag van deze leuke middag het bericht: “Lezing van Henk Griffioen

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Bestuur en Commissies”]

BestuurCommissies
Voorzitter- Jan de LangeWebmaster- Henk Rombout
Vice-Voorzitter- Gretha SijmonsReiscommissie- Gretha Sijmons
Penningmeester- Jan van LeeuwenReiscommissie- Nel Adolfs
Secretariaat- Trudy KroonReiscommissie- Annie van Schaik
Bestuurslid- Gini SlingerlandWandeling/Kaarten - Gini Slingerland
Ledenadministratie- André Agterberg
Nieuwsbrief redactie- Joke van Aarst
Verspreiding Magazine- Riet van Rijn
[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]

Nummer 02
maart 2020
Jaargang 23


Wilt u de nieuwsbrief downloaden? Klik dan hier


Inhoud

Van de bestuurstafel… 1;
Van de voorzitter vervolg… 1
Belastingaangifte 2019… 1
Kijkje op de website… 1
Kaarten… 2
Wel en Wee… 2
Santiago de Compostella… 2
Bestuur en commissies… 2


Activiteitenagenda

Di 10 mrt: Wandelen met Gini;
Do 12 mrt.: ALV met Bingo;
Do 26 mrt.: Kaarten;
Do 09 apr.: Presentatie;


Adresgegevens

Secretariaat: Trudy Kroon
Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden
Telefoon.: 0348 420754
Mailadres:
secretariaat.kbowoerden@gmail.com
Website: www.kbowoerden.nl
IBAN rekening nr.:
NL22 INGB 0009434135
tnv.: KBO Woerden


Onze sponsor

 

You cannot copy content of this page