Nieuwsbrief 02 2017

Print Friendly, PDF & Email
Nieuwsbrief voor leden

Jaargang 20 nr. 2,februari 2017
Secretariaat: Warmoeshof 3,3441 EP, Woerden
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z’n geheel downloaden of printen klik dan nieuwsbrief-02-2017.
[fruitful_sep]

Van het bestuur

Op de achterkant van de papieren nieuwsbrief vindt u de jaarplanning van de diverse activiteiten. Graag aandacht voor het kaarten. De aanvangstijd is verschoven van 13:15 naar 13:30 uur.

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Wel en Wee”]
Het ‘Wel’: We heten mevrouw B. de Goey van harte welkom bij onze vereniging. We vertrouwen erop dat u zich snel thuis zult voelen.

Het ‘Wee’: Er was deze maand gelukkig geen ‘wee’ te melden.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

  • 23 februari: 6de ronde klaverjascompetitie, locatie Parochiezaal;
    LET OP: gewijzigde aanvangstijd
  • 09 maart: Algemene Ledenvergadering en onze lustrumviering in de Dam;
  • 14 maart: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;

Kijk voor alle activiteiten eens in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”ALV en Lustrumviering: 20 jarig bestaan KBO afdeling Woerden”]

Met betrekking tot ALV op 9 maart: Het bestuur wil u graag het volgende meedelen:
Op deze dag wil het bestuur aandacht besteden aan het 20-jarig bestaan van onze vereniging. We starten die dag om 12.00 uur met de vergadering en houden om  ongeveer 13.00 uur een gezamenlijke lunch.

Om 14.00 uur is er een optreden van de heer Van der Weyde met zang.

Zoals u weet mogen wij maar een beperkt aantal leden toelaten in De Dam wegens  brandweerverordeningen.
Daarom hebt u zich, ook vanwege de planning voor de lunch, van te voren moeten opgeven bij het bestuur als u deze bijeenkomst wilt bijwonen.
Niet opgeven betekent -helaas- geen toegang tot de bijeenkomst. Dat vinden wij als bestuur natuurlijk vervelend maar ook wij moeten ons aan de regels houden.

De aanmeldperiode voor deze bijeenkomst is inmiddels gesloten!

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Benefietconcert Jostiband voor ouderen”]

In het kader van het 50-jarig bestaan van zowel de Lionsclub als de Jostiband verzorgt de Lionsclub op 25 maart 2017 een benefietconcert van de Jostiband voor ouderen.

Dit concert zal plaatsvinden in de Schulenburch, Overstek 2 te Kamerik.
Aanvang 15.00 uur , zaal open om 14.00 uur.
[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”De jaarplanning”] Op de achterkant van de papieren nieuwsbrief vindt u de planning van de activiteiten voor het hele jaar 2017. U kunt dit overzicht bewaren en op uw prikbord plakken. Voor de internetgangers onder ons: het jaarprogramma is ook te vinden op onze website: www.kbowoerden.nl

Algemeen: Klaverjassen vindt plaats in de parochiezaal van de Bonaventurakerk in Woerden, aanvangstijd 13:30 uur
De bijeenkomsten in de Dam vinden plaats in De Dam, Wilhelminaweg 79 in Woerden en duren van 14:00 uur tot circa 16:00 uur.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Vrijwilligers gezocht”]

De Webmaster zoekt:

We zijn bijna zover: Binnenkort gaat onze nieuwe website de lucht in!
Wat gaat u daarvan merken? In elk geval blijft de website op www.kbowoerden.nl te zien. Als u straks dit adres intypt zult u zien dat de opmaak en menustructuur duidelijk is veranderd.
De activiteitenkalender is overzichtelijker, de opmaak is moderner en er komt meer informatie op de website te staan. Bovendien wordt het mogelijk om, als lid, op geplaatste artikelen te reageren of zelf een artikel te schrijven en te publiceren. Zo wordt de website dus niet alleen als informatie gebruikt maar kunt u ook zelf invloed op de inhoud uitoefenen.
Omdat deze mogelijkheid, maar ook de toekomstige uitbreiding van mogelijkheden, de webmaster meer tijd zal gaan kosten, zoeken wij iemand die affiniteit heeft met computers en een back-up en ondersteuning voor Henk wil zijn.
Vindt u het leuk om, als vrijwilliger, voor de vereniging iets te doen en bent u handig met computers of wilt u dat wel beter onder de knie krijgen: Meld u dan aan bij het bestuur.

Belastinginvulhulp (HUBA)

Voor het belastingproject van de ouderenorganisaties, zijn we op zoek naar leden van deze bonden die voor andere leden de belastingaangiftes en eventueel aanvragen dan wel wijzigen van zorg- en huurtoeslag willen verzorgen. Het project is een samenwerkingsverband van KBO, PCOB en ANBO. Denkt u dat dit een geschikte tijdsbesteding voor u is, neem dan s.v.p. contact op met de penningmeester van het KBO
Jos Meijer, telefoon 0348-413201[/fruitful_tab] [/fruitful_tabs]

You cannot copy content of this page