Nieuwsbrief 02 2016

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief voor de KBO leden
Jaargang 19 nr. 2; Nestor, februari 2016
Secretariaat: Oudelandseweg 3
Telefoon 412267 of j.a.vanroon@versatel.nl
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z’n geheel downloaden of printen klik dan Nieuwsbrief 02 2016.
[fruitful_sep] Van het bestuur

In de Algemene ledenvergadering van 10 maart zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. We hopen dat zoveel mogelijk van onze leden daarbij aanwezig zullen zijn. Nadat de ledenvergadering is gesloten willen we de middag verder voortzetten met een Bingo!!!

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Algemene Ledenvergadering”]

Deze vindt plaats op 10 maart in De Dam, aanvang 14:00 uur.
De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Wij gedenken de overleden KBO leden.
 4. Notulen A.L.V. van 12 november 2015.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag Financiële Controlecommissie.
 8. Benoeming nieuw lid Financiële Controlecommissie.
 9. Benoeming nieuw bestuurslid.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.
  De benodigde informatie kunt u binnenkort vinden op de website van onze vereniging. Daarnaast is deze beschikbaar tijdens de vergadering.
  Na afloop van de vergadering is er een Bingo met fantastische prijzen.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Belangenbehartiging”]
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is geschreven, kunnen vanaf begin maart belasting-aangiftes worden verzorgd. De inlevertermijn bij de belastingdienst is verruimd tot 1 mei 2016. De vrijwilligers die opgeleid zijn door de Belastingdienst staan voor u klaar. Wilt u ook hulp bij uw belastingaangifte? Bel dan naar de servicetelefoon van de Unie KBO: 0900-8212183(€ 0,10 per minuut), elke werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur. Of kijk op de website of neem contact op met iemand van het bestuur.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Wel en Wee”] We hebben helaas afscheid moeten nemen van drie leden die in de afgelopen maanden zijn overleden. De heer en mevrouw De Hollander en de heer Vergeer.
We verwelkomen vijf nieuwe leden, mevrouw Van Baalen, mevrouw Kroon, de heer en mevrouw Van Rooijen en de heer Van der Schaft. Welkom en we hopen dat u zich snel thuis voelt bij onze vereniging. [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

 • 25 februari Klaverjascompetitie 2015-2016 Locatie Parochiehuis;
 • 8 maart Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini tel: 0348- 415534;
 • 10 maart Algemene Ledenvergadering In De Dam, na afloop Bingo;
 • 24 maart Klaverjascompetitie 2015-2016 Locatie parochiehuis;
 • 12 april Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini tel: 0348- 415534;
 • 14 april Presentatie over leven in Spanje door Willem Vriend in De Dam

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Wat hebben we voor u gelezen”]

 1. Zilveren Kruis Achmea
  De ledenadministratie van onze Bond is vergeleken met de administratie van Zilveren Kruis Achmea. Daar komen wat belangrijke zaken uit naar voren:
  Allereerst zijn er bij onze afdelingen meer dan 100 personen die ook verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, maar geen gebruik maken van de collectiviteitsverzekering (en ook niet van een andere collectiviteit). Men kan nakijken op de polis of er een collectiviteits-nummer is vermeld. Het kost slechts één telefoontje aan Zilveren Kruis Achmea en de opbrengst is ongeveer €100,– per jaar.
  Daarnaast zijn er ook nogal wat mensen die als echtpaar gebruik maken van de collectiviteit (2 polissen), maar slechts een van twee is lid van de KBO. Deze mensen moeten beiden lid worden/zijn.
 2. Rome reis
  Bij deze nieuwsbrief vindt u ook een flyer over een 6-daagse Nederlandse Bedevaart naar Rome. Op 6 april is er een informatiebijeenkomst in de parochiezaal bij de Sint Bonaventurakerk in Woerden.
 3. Zorgalarm
  Op 1 december gaf de Unie KBO een ‘zorgalarm’ af. De redenen ervoor waren: legio: kwetsbare ouderen blijven verstoken van wijkverpleging, hun huis wordt niet meer schoongemaakt en sociale beschutting en controle vallen weg. Daarbij is de fysieke veiligheid van ouderen in het geding.Sinds de decentralisatie en de bezuinigingen in de zorg stijgt het aantal ouderen dat zich op de spoedeisende hulp meldt. Brandwondencentra melden een forse toename van ouderen met ernstige verbrandingen; eerstehulpposten zien het aantal senioren ook sterk groeien. In een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn vroegen we hem deze problemen aan te pakken en de zogeheten ‘race naar de bodem’ in de zorg te stoppen. Kort daarna, op 4 december, kondigde staatssecretaris Van Rijn aan hier inderdaad aan te gaan werken.De Unie KBO zal dit op de voet blijven volgen. Op 10 december debatteerde de Tweede Kamer over de kwaliteit van de gezondheidszorg.

[/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]

 

You cannot copy content of this page