Nieuwsbrief 01 2017

Print Friendly, PDF & Email
Nieuwsbrief voor leden

Jaargang 20 nr. 1, januari 2017
Secretariaat: Warmoeshof 3,3441 EP, Woerden
Telefoon 0348-420754 of secretariaat.kbowoerden@gmail.com
IBAN nr: NL22 INGB 0009434135 t.n.v. KBO Woerden

Wilt u de nieuwsbrief in z’n geheel downloaden of printen klik dan op: nieuwsbrief-01-2017.
[fruitful_sep]

Van het bestuur

Het bestuur wenst u allen een gelukkig en gezond 2017.

Inmiddels zijn we als bestuur alweer gestart met het nieuwe verenigingsjaar en hebben we op 12 januari onze eerste bijeenkomst gehad. De planning voor dit jaar is gereed en deze vindt u bij de eerstvolgende nieuwsbrief en natuurlijk op deze website.

Zoals al eerder bij de kerstviering is gezegd hoopt het bestuur dat u in groten getale de maandelijkse bijeenkomsten zult bijwonen. Het bestuur heeft in ieder geval haar best gedaan om een aantal leuke thema’s op stapel te zetten.

Velen van u hebben deelgenomen aan de kerstbijeenkomst. Jammer dat we binnen het kader van de brandveiligheid de toegang moesten beperken tot circa 75 aanmeldingen.
Wij wensen u allen een fijn en gezellig verenigingsjaar toe.

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Wel en Wee”] Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid de heer L. Pfaff, overleden op 1 december. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Wij verwelkomen vier nieuwe leden, de heer en mevrouw Vermeij, en de dames Van Seumeren en Van der Putten. Welkom bij onze vereniging.[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Activiteitenagenda”]

 • 10 januari: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
 • 12 januari: Presentatie fysio en onze nieuwe website, Locatie De Dam;
 • 26 januari: 5de ronde klaverjascompetitie, locatie Parochiezaal;
 • 14 februari: Wandelen met Gini, Startpunt: In overleg met Gini 0348-415534;
 • 23 februari: 6de ronde klaverjascompetitie, locatie Parochiezaal;
 • 9 maart: Algemene ledenvergaderingen en Lustrumviering, locatie De Dam.

Kijk voor alle activiteiten eens in de Activiteitenkalender[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Lustrumviering 9 maart 2016. Aanmelden noodzakelijk!”] 9 maart 2017: Met betrekking tot deze datum wil de lustrumcommissie u graag het volgende meedelen:
Op deze dag wil het bestuur tevens aandacht besteden aan het 20 jarig bestaan van onze vereniging. We starten die dag om 12.00 uur met de vergadering en houden om ongeveer 13.00 uur een gezamenlijke lunch.
Om 14.00 uur is er een optreden van de heer John ter Weyden met zang.
Zoals u weet mogen wij, door de brandweerverordeningen, maar een beperkt aantal leden toelaten in De Dam .
Daarom moet u zich, ook vanwege de planning voor de lunch, van te voren opgeven bij het bestuur als u deze bijeenkomst wilt bijwonen.

Niet opgeven betekent-helaas-geen toegang tot de bijeenkomst.

Dat vinden wij als bestuur natuurlijk vervelend, maar ook wij moeten ons aan de regels houden.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan telefonisch aan bij Frank Hoefsloot onder nummer: 0348 – 424687 en wel op dinsdag 24 januari tussen 09.00 –13.00 uur.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Benefietconcert Jostiband voor ouderen. Aanmelden noodzakelijk!”] In het kader van het 50-jarig bestaan van de zowel de Lionsclub als de Jostiband verzorgt de Lionsclub op 25 maart 2017 een benefietconcert van de Jostiband voor ouderen. Dit concert zal plaatsvinden in de Schulenburch, Overstek 2 te Kamerik. Aanvang 15.00 uur , zaal open om 14.00 uur.

De Jostiband is inmiddels niet meer weg te denken uit Nederland. Met meer dan 100 leden verzorgen zij slechts tien keer per jaar een optreden. Dus is het uniek dat zij bereid zijn om in de gemeente Woerden zelfs twee concerten te verzorgen.

Trouwe luisteraars en belangstellenden die dit orkest wel eens mee willen maken krijgen zo de mogelijkheid om hier gratis naar toe te gaan. Voor degene die zelf niet voor vervoer kunnen zorgen, wordt dit geregeld, per bus of anderszins, er komen verschillende opstappunten.
Opgave is wel nodig. Opgave tot en met 1 februari 2017 bij:
Frank Hoefsloot, onder nummer 0348 – 424687 of email: fenphoefsloot@kpnmail.nl
[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Verslagen “]

 1. Er zijn deze maand geen verslagen.

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Wat hebben wij voor u gelezen”]

KBO-PCOB mikt op Zilveren stembusakkoord.

KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie pleiten voor een ‘Zilveren stembusakkoord’. Doel is om de belangrijke punten uit een gezamenlijk manifest onderdeel te laten zijn van een nieuw regeerakkoord.

Het AD publiceerde onze aankondiging. Als het aan de initiatiefnemers ligt, sluiten zoveel mogelijk politieke partijen en maatschappelijke organisaties voor de verkiezingen een Zilveren Stembusakkoord.

Doel is om de tien punten uit het manifest op de formatietafel terecht te laten komen. Zodat een volgend kabinet zich serieus gaat inzetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben
Hoofdpunten manifest:

 1. Minister voor ouderenbeleid;
 2. Herwaardering ouderdom;
 3. Eenzaamheid voorkomen;
 4. Ondersteun mantelzorg;
 5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker;
 6. Jongeren helpen ouderen;
 7. Stimuleer ontmoeting;
 8. Meer passende woonvormen;
 9. Betere palliatieve zorg;
 10. Investeer in levensbegeleiders.

Namens het bestuur.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Vrijwilligers gezocht”]

De Webmaster zoekt:

We zijn bijna zover: Binnenkort gaat onze nieuwe website de lucht in!
Wat gaat u daarvan merken? In elk geval blijft de website op www.kbowoerden.nl te zien. Als u straks dit adres intypt zult u zien dat de opmaak en menustructuur duidelijk is veranderd.
De activiteitenkalender is overzichtelijker, de opmaak is moderner en er komt meer informatie op de website te staan. Bovendien wordt het mogelijk om, als lid, op geplaatste artikelen te reageren of zelf een artikel te schrijven en te publiceren. Zo wordt de website dus niet alleen als informatie gebruikt maar kunt u ook zelf invloed op de inhoud uitoefenen.
Omdat deze mogelijkheid, maar ook de toekomstige uitbreiding van mogelijkheden, de webmaster meer tijd zal gaan kosten, zoeken wij iemand die affiniteit heeft met computers en een back-up en ondersteuning voor Henk wil zijn.
Vindt u het leuk om, als vrijwilliger, voor de vereniging iets te doen en bent u handig met computers of wilt u dat wel beter onder de knie krijgen: Meld u dan aan bij het bestuur.

Belastinginvulhulp (HUBA)

Voor het belastingproject van de ouderenorganisaties, zijn we op zoek naar leden van deze bonden die voor andere leden de belastingaangiftes en eventueel aanvragen dan wel wijzigen van zorg- en huurtoeslag willen verzorgen. Het project is een samenwerkingsverband van KBO, PCOB en ANBO. Denkt u dat dit een geschikte tijdsbesteding voor u is, neem dan s.v.p. contact op met de penningmeester van het KBO
Jos Meijer, telefoon 0348-413201[/fruitful_tab] [/fruitful_tabs]

You cannot copy content of this page