Historie

Waar komt de naam KBO vandaan?

De naam “Unie KBO” is aan het einde van de jaren ’70 ontstaan na diverse samenwerkingsverbanden van de, wat vroeger nog heette: De Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in de provincies.
In 1952 werden de genoemde bonden opgericht.

Na diverse algemene vergaderingen in de provincies is in oktober 1979 besloten om de toen nog KBBG (de Katholieke Bonden van Bejaarden en Gepensioneerden ) te hernoemen in de Unie KBO (Unie van Katholieke Bonden van Ouderen). De provinciale bonden heten sindsdien dan ook: KBO Overijssel, KBO Noord-Holland, KBO Zeeland, enz.

De KBO afdeling Woerden valt onder de provinciale bond “KBO Utrecht”.

De organisatie van de KBO ziet er als volgt uit:
De Unie KBO is het landelijk bureau. Daaronder vallen de provinciale KBO’s die de lokale KBO’s faciliteren. Nagenoeg alle activiteiten voor de leden vinden lokaal plaats, en dat is de kracht van de KBO.

De afdeling Woerden is een van de bijna 500 zelfstandige afdelingen van de Unie KBO en werd opgericht in maart 1997.
Onze afdeling telt thans ruim 270 leden en valt onder de provinciale bond “KBO Utrecht”. Kijk voor het KBO nieuws uit de provincie op www.kboprovincieutrecht.nl

DOET U OOK MEE? WORD DAN LID EN MELD U AAN!

You cannot copy content of this page