Goed om te weten ……………….

Print Friendly, PDF & Email

Misschien hebt u hem al in de bus gehad die informatiefolder van het ministerie van VWS over een nieuwe donorwet.

Zo niet dan valt hij binnenkort op de mat.

Veel ouderen hebben nog niet eerder nagedacht over het onderwerp orgaan en/of weefseldonatie. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Nu ontstaat er een nieuwe situatie die iedereen dwingt keuzes te maken.

In juli 2020 treedt een nieuwe wet in werking die weefsel- en orgaandonatie gaat regelen.

Het komt in het kort hierop neer:
De wetgever heeft bepaald dat per 1 juli 2020 alle inwoners vanaf 18 jaar van een gemeente opgenomen worden in het zogenaamde donorregister. Hierin moet iedereen aangeven of hij/zij na overlijden organen en/of weefsel af wil staan aan patiënten die daarbij gebaat zijn.

Ieder heeft de keus uit 4 mogelijkheden:
A] toestemming geven voor orgaandonatie.
B] geen toestemming geven voor orgaandonatie.
C] de beslissing overlaten aan partner of familie.
D] de beslissing overlaten aan een speciaal gekozen persoon.
Wie het register heeft ingevuld, krijgt een brief waarin de gemaakte keuze wordt vermeld.
De ontvanger heeft dan 4 weken de tijd om te controleren of zijn/haar persoonsgegevens en de gemaakte keuze juist zijn vermeld. Na verloop van deze periode van 4 weken is de gemaakte keuze definitief geworden.

Wat gebeurt er als iemand geen keuze maakt?
Na 1 juli volgt er een verzoek om het donorregister in te vullen.
Wie daarop niet reageert, krijgt 6 weken later een herhaald verzoek.
Degene die ook daarop niet reageert, wordt geacht voor A te hebben gekozen.
Deze indeling wordt vervolgens middels een brief bevestigd.

You cannot copy content of this page