Bestuur

Hoewel de communicatie met het bestuur van KBO-Woerden via het secretariaat loopt kan het zijn dat u toch per email met de voorzitter of een ander bestuurslid contact wilt opnemen.

Vul dan het formulier, dat onderaan op deze pagina staat, volledig in en druk op ‘verzenden‘. De betrokkene zal het bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

Zoekt u het telefoonnummer van een van de bestuursleden of van een commissie lid, kijk dan bij ‘bestuur’ of ‘commissies’, in het menu van deze site.

Jan de Lange, aandachtsveld: Communicatie

telefoon: 0348-443842

Als voorzitter heeft hij de volgende taken:

 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en is het aanspreekpunt binnen de vereniging. Overlegt met de secretaris over de agenda van de bestuursvergadering en leidt de bestuursvergaderingen en de ALV;
 • Woont relevante vergaderingen op provinciaal niveau bij en onderhoudt het contact met de voorzitter van de PCOB;
 • Het opent en sluit de  presentaties van de KBO-Woerden en onderhoudt het contact met de webmaster.

Trudy Kroon, aandachtsveld: Secretariaat

telefoon: 0348-420754

Tot het secretariaat behoren de volgende taken:

 • Draagt zorg voor de administratie waaronder het afdelingsarchief  en onderhoudt, namens de vereniging, de externe contacten en de contacten met de leden;
 • Stuurt het maken van en afspraken over de Nieuwsbrief aan en onderhoudt de communicatie met de ledenadministrateur;
 • Maakt het jaarverslag t.b.v. de ALV en maakt het verslag van de ALV zoals ook het verslag van de bestuursvergaderingen;
 • Maakt – in overleg met de voorzitter – de agenda voor de bestuursvergadering.

Jan van Leeuwen, aandachtsveld: Financiën

De penningmeester voert alle taken uit die voortvloeien uit het financiële beleid van het bestuur.
Daaronder vallen:

 • Het opstellen van de jaarstukken t.b.v. de ALV en het maken van een financieel overzicht t.b.v. de bestuursvergadering;
 • Het onderhouden van contact met de kascontrolecommissie en het maken van afspraken voor de kascontrole;
 • Het innen van de contributie van de leden en het benaderen van leden die niet tijdig hebben betaald en het doen van betalingen namens de vereniging.

Gretha Sijmons, aandachtsveld: Reizen

Telefoon: 0348-441869

De vice voorzitter vervangt de voorzitter in geval van diens verhindering en:

 • Vertegenwoordigt de vereniging in de reiscommissie Woerden – Kamerik;
 • Rapporteert aan het bestuur zaken uit de reiscommissie;
 • Organiseert mede de 2 busreizen en de jaarlijkse vakantieweek.

Peggy Hoefsloot, aandachtsveld: Assistentie

telefoon: 0348-424687

Voert de resterende en onvoorziene de taken uit en

 • Assisteert op verzoek een ander bestuurslid.
  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Selecteer uw bijlage dat u aan het secretariaat wilt uploaden:  You cannot copy content of this page