Belangenbehartiging

Belangenbehartiging via de UNIE KBO en voorlichting voor u!

Sinds januari 2017 werkt de Unie KBO samen met de PCOB. Totaal vertegenwoordigen beide organisatie tezamen ca. 250.000 senioren. Omdat KBO-PCOB zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. We geven gevraagd en ongevraagd advies, komen in actie of zoeken de publiciteit om zaken aan de kaak te stellen. We kunnen uw belangen op deze manier goed behartigen en dat doen we in de ruimste zin van het woord op vele gebieden.

Een aantal aandachtspunten laat zich vertalen in de vijf speerpunten van KBO-PCOB. Deze speerpunten, die ook gelden voor de provinciale KBO en de daarbij aangesloten lokale afdelingen, zijn: Zorg & Wonen, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving.

Onze vereniging KBO Woerden maakt deel uit van de KBO Provincie Utrecht.

Dit is een van de 11 provinciale KBO ’s in Nederland, ook wel genoemd de Bond. De Unie KBO is de grootste ouderenbond in ons land en is een katholieke belangenorganisatie voor senioren van 50 jaar en ouder.
KBO Provincie Utrecht heeft 18 afdelingen met ca. 10.000 leden.

17 Afdelingen van de KBO provincie Utrecht zijn plaatselijk actief en behartigen lokaal de belangen van ouderen, maar zijn vooral ook een ontmoetingspunt voor hun KBO-leden door de uitvoering van talloze activiteiten.
Een van de actieve afdelingen is dus onze KBO Woerden.

Wilt u meer weten over de belangenbehartiging? Kijk u dan eens op de website van KBO-PCOB. Op deze website kunt u zich ook abonneren op de landelijke Nieuwsbrief en/of het Verenigingsnieuws. U bent dan volledig op de hoogte van alle activiteiten van KBO-PCOB.

Wilt u een voorbeeld inzien van hoe wij uw belangen in de landelijke politiek behartigen?

Ga dan naar de site van de KBO-PCOB en bekijk het laatste nieuws.

Het natuurlijk altijd mogelijk om zelf actief te worden bij de belangenbehartiging binnen uw gemeente.
Informeer bij het bestuur van de KBO-Woerden naar de mogelijkheden.

You cannot copy content of this page