Algemene Leden Vergadering maart 2019

Print Friendly, PDF & Email

Van het bestuur,
Over een paar weken, op donderdag 14 maart, zal onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Een belangrijke vergadering en wij verwachten dan ook een grote opkomst van onze leden.

Belangrijke agendapunten, zie ook de agenda, zijn o.a.:

Het aftreden van de penningmeester Jos Meijer die, na 13 jaar in deze bestuursfunctie actief te zijn geweest, niet meer herkiesbaar is.
Voor hem is nog geen opvolger beschikbaar.

 

 


Het aftreden van de voorzitter Frank Hoefsloot die, 8 jaar bestuursvoorzitter is geweest. Hij is niet herkiesbaar.

Voor de functie van bestuursvoorzitter stelt het bestuur u voor – als opvolger van Frank Hoefsloot – de heer Jan de Lange. Hij heeft zich bereid verklaard om het voorzitterschap m.i.v. 14 maart op zich te nemen.
Mochten zich tegenkandidaten melden voor de functie van voorzitter dan dienen zij zich uiterlijk op 13 maart, voor 18.00 uur, bij het bestuur als kandidaat aan te melden.

Voor de functie van penningmeester, als opvolger van Jos Meijer, kunnen zich uiteraard nog kandidaten aanmelden.

Na afloop van de vergadering gaan we nog een gezellige Bingo spelen.

Wij hopen velen van u op 14 maart te mogen begroeten.

You cannot copy content of this page