Agenda ALV 9 maart 2017

Print Friendly, PDF & Email

Hier vindt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 9 maart as.

Mocht u iets aan het bestuur willen vragen of zeggen: gebruik daar de rondvraag voor. Zij zullen u graag te woord staan en uw vragen beantwoorden. Mocht u de vragen schriftelijk willen stellen: gebruik dan het contactformulier dat in het menu boven aan de pagina op de website gevonden kan worden.  Voor de notulen van de ALV van 10 nov. klikt u hier.

[fruitful_sep]
Algemene Ledenvergadering
1.    Opening door de voorzitter.
2.    Mededelingen en ingekomen stukken.
3.    Wij gedenken de overleden KBO leden.
4.    Notulen A.L.V. van 10 november 2016.
5.    Jaarverslag secretaris.
6.    Jaarverslag penningmeester.
7.    Verslag Financiële Controlecommissie.
8.    Benoeming nieuw lid Financiële Controlecommissie.
9.    Benoeming nieuw bestuurslid.
10.    Rondvraag.
11.    Sluiting.

You cannot copy content of this page